AÖF Bahar Dönemi İçin Kayıtlar Başladı.

AÖF Kayıt Başladı

AÖF Bahar Dönemi Kayıtları Başladı

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ders Kayıtları bugün itibarı ile başladı. Ders kayıtları 10 gün süreyle yapılabilecek.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri

1.aşama: “Ders Ekle-Sil”

2.aşama: “Kayıt Yenile

me Bedelinin Bankaya Ödenmesi” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Okumaya devam et

Share

Sınava Doğru

2013 yılının ilk haftası ile beraber Açıköğretim Fakültesi Önlisans / Lisans Proğramları Arasınavları (vizeler) kapıda. Dört sene önce, Açıköğretim İlahiyat Önlisans Programı ile başlayan dönemlik ders uygulamasının sınavları da, program ayrım olmaksızın tüm bölümlerde görücüye çıkacak. Çoğu aday dönemlik sistemden korksa da, senelik sisteme kıyasla daha sağlıklı bir modeldir. Çünkü “öğrenci başarı merkezli” bir yaklaşım içerir.Bu uygulamaların Avrupa’da / Amerika’da mutlak başarısı göstermesi de sistemin güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Bu sistemin ülkemize kazandırılmasındasındaki amaç ise, bu sistemi uygulayan ülkelerde diploma denkliğinin sağlanması ile ulusal öğrenci değişimlerine olanak sağlamasıdır.

Uzaktan Kumandalı Dönemlik ders müfredatı; konuların azaltılması, iki eşit parçaya bölünmesi, yeniden reformize edilmesi ile ortaya çıkmıştır.Yaklaşık dört senelik Açıköğretim Fakültesi sürecini yakinen takip eden işletmemiz dersler / sınavlar hakkında epeyce bir tecrübeye sahip olmuştur. Bu yüzden adaylara önerilerimiz,

• Sınava hazırlanırken, baştan itibaren konu taraması yapmaları,
• Taramalar sonrası derslerin içeriğini oluşturan kavramlar / tanımlar / analizler yeniden gözden geçirilmeli,
• Akabinde konularla alakalı testler cevaplandırılmalıdır.

- Önceki sınavlarda gözlemlediğimiz gibi, Açıköğretim sınav sorularının yüzdesel (%) olarak çokluğu geçmiş yıllarda sorulmuş soruların ya aynısı ya da benzeri baz alınarak adaylara sorulmuştur.
- Geçmiş yıllarda sorulan sorular, konuların özeti konumundadır. Onları çözmek adaylara avantaj sağlayacaktır.
- Bu sorular uzman grafiker arkadaşlarca, “Açıköğretim Resmi Sayfasından” –izinli olarak- yeni sistem gözetilerek hazırlanmış ve bir araya getirilmiştir.

• Sınav haftasına dört gün kala, konu taramaları bitirilmeli. Çünkü bellekler yorulmuş, yeni bir konu çalışmasını kaldıramamaktadır. Adaylar sadece soru çözmeye odaklanmalıdır. Böylelikle hızlı soru cevaplama tekniği de kazanılmış olur.
• Sınava bir gün kala ise aday konu çalışmayı da, soru çözmeyi de bırakmalıdır. Çünkü çalışılan konuların zihnen hazmedilmesi gerekmektedir.
• Adaylar, azami olarak uykusunu almış; stresinden arınmış olarak sınava girmelidir. Ki bu sınavın başarı seviyesini yükseltir.
• Sınava girecek adaylar zamanı etkili kullanma adına bildiği soruları yanıtlamalı. Zamanını iyi kullanırsa bilmediği soruları da boş bırakmamalıdır. Çünkü muhtelif sınavlardan uygulanan “dört yanlış bir doğruyu götürür” işlemi Açıköğretim sınavlarında uygulanmaz. İçe en çok sinen şık korkusuzca cevaplandırılmalıdır. Çünkü kaybı yoktur ama bir kazancı olabilir!

Share

çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler çeko kredili sistem intibak dersleri

anadolu üniversitesi

çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümü intibak dersleri

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.
Şu an ki karşılaştıracağımız Program, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programıdır.

• Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
• Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “MAT106” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

• Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

- II. Dönemde “ÇEK201U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Sosyal Politika 1 dersidir.
- III. Dönemde “ÇEK203U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Çalışma Ekonomisi 1 dersidir.
- IV. Dönemde “ÇEK204U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Çalışma Ekonomisi 1 dersidir.
- IV. Dönemde “ÇEK202U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Sosyal Politika 2 dersidir.
- IV. Dönemde “HUK210U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan İdare Hukuku dersidir.
- V. Dönemde “PSİ103U” koduyla, 4 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Psikoloji dersidir.

• Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS111U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyoloji 1 olarak, II. Dönemde de “SOS112U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyoloji 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Anayasa Hukuku olarak, IV. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Düşünceler Tarihi olarak, IV. Dönemde de “İKT210U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ÇEK303U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstihdam ve İşsizlik olarak, VI. Dönemde de “ÇEK302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sosyal Politika dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ÇEK301” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma İlişkileri Tarihi olarak, VI. Dönemde de “ÇEK306U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Uluslararası Sosyal Politika okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Çalışma Ekonomisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SOS321U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma Sosyolojisi olarak, VI. Dönemde de “PSİ104U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Çalışma Psikolojisi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “HUK301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bireysel İş Hukuku Tarihi olarak, VI. Dönemde de “HUK302U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Toplu İş Hukuku okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyal Güvenlik olarak, VIII. Dönemde de “HUK402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyal Güvenlik Hukuku okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Para ve Banka olarak, VIII. Dönemde de “ÇEK304U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sendikacılık okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye Ekonomisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak, VIII. Dönemde de “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Türkiye Ekonomisi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Örgütsel Davranış dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “SOS110U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Örgütsel Davranış olarak, VII. Dönemde de “SOS319U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Endüstri İlişkileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK401” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Endüstri İlişkileri olarak, VIII. Dönemde de “ÇEK402U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma Yaşamının Denetimi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası Çalışma dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “ÇEK402” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı olarak okutulacaktır.

• Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL107U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş Sağlığı ve Güvenliği dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
- Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İnsan Kaynakları Yönetimi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “İŞL402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

• Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

- Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2, Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
- Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4, Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

Share

aöf iktisat bölümü kredili sistem dersleri ve intibak dersleri

anadolu üniversitesi

iktisat bölümü intibak dersleri

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.

 

 • Şimdiki karşılaştıracağımız Program, İktisat Lisans Programıdır. Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), İktisat Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
 • Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik Sistem içerisinde “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “Mat106u” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 • Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

 

-          II. Dönemde “İŞL104U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Yönetim ve Organizasyon dersidir.

-          IV. Dönemde “HUK210U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan İdare Hukuku dersidir.

-          V. Dönemde “İKT303U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Matematiksel İktisat dersidir.

 

 

 • Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL107U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel İşletme olarak, II. Dönemde de “İKT102U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Proje Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi değiştirilip; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS101U” koduyla, üç ders saati olarak  “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyolojiye Giriş olarak öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Yönetim ve Organizasyon dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Düşünceler Tarihi olarak, IV. Dönemde de “İKT206U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Bilgi Sistemleri, IV. Dönemde de “KÜL202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Mikro İktisat olarak, IV. Dönemde de “İKT204U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Makro İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Vergi Sistemi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “ÇEK308U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi, VII. Dönemde de “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK209U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Anayasa Hukuku, IV. Dönemde de “HUK208U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslarası İktisat dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT311U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslarası İktisat Teorisi, VI. Dönemde de “İKT308U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslarası İktisat Politikası olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Devlet Bütçesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MLY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Devlet Bütçesi, VI. Dönemde de “İKT302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bilgi Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT307U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sanayi Ekonomisi, VI. Dönemde de “HUK108U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Devlet Bütçesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MLY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Devlet Bütçesi, VI. Dönemde de “İKT302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bilgi Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT309U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikaları, VI. Dönemde de “İKT304U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hizmetler Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Vergi Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “HUK401U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Vergi Hukuku, VIII. Dönemde de “İKT406U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Tarihi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT401U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Avrupa Birliği, VIII. Dönemde de “İKT412U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisat Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Kalkınma, VIII. Dönemde de “İKT410U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Büyüme olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Ekonomi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Ekonomi, VIII. Dönemde de “İKT408U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Ekonominin Güncel Sorunları olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 • Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

 

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Uygulamaları dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MUH201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Para Teorisi ve Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İKT305U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliye Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “MLY402U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliye Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “MLY402U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

 • Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

 

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2,  Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4,  Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

uluslararası ilişkiler kredili sistem dersleri ve intibak dersleri

anadolu üniversitesi

uluslararası ilişkiler bölümü

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.

Şu an ki karşılaştıracağımız Program, Uluslararası İlişkiler Lisans Programıdır.

 

 • Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), Uluslararası İlişkiler Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
 • Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “SOS114U” koduyla üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verilecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uygarlık Tarihi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “TAR113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uygarlık Tarihi olarak, II. Dönemde de “TAR114U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uygarlık Tarihi 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek okutulacaktır.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 • Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

 

-          I. Dönemde “TAR119U” koduyla, 3 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Siyasi Tarih 1 dersidir.

-          II. Dönemde “TAR120U” koduyla, 3 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Siyasi Tarih 2 dersidir.

-          II. Dönemde “ULİ102U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkilere Giriş dersidir.

-          III. Dönemde “HUK209U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Anayasa Hukuku dersidir.

-          VII. Dönemde “İKT401U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Avrupa Birliği dersidir.

-          VII. Dönemde “TÜR201U” koduyla, 3 ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dili 1 dersidir.

-          VII. Dönemde “ULİ401U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Amerikan Dış Politikası dersidir.

-          VII. Dönemde “ULİ403U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dış Politikası dersidir.

-          VII. Dönemde “ULİ405U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 dersidir.

-          VII. Dönemde “ULİ407U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Diplomasi Tarihi dersidir.

-          VIII. Dönemde “ARY404U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri dersidir.

-          VIII. Dönemde “İKT406U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri dersidir.

-          VIII. Dönemde “İLT402U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim dersidir.

-          VIII. Dönemde “ULİ404U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dış Politikası II dersidir.

-          VIII. Dönemde “TÜR202U” koduyla, 3 ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dili 2 dersidir.

-          VIII. Dönemde “ULİ406U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 dersidir.

 

 • Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Siyaset Bilimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SİY201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Siyaset Bilimi olarak, IV. Dönemde de “TAR222U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Siyasi Düşünceler Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SOS319U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı olarak, IV. Dönemde de “SİY202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Siyasi Tarih dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “ULİ201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Politika 1 olarak, IV. Dönemde de “ULİ202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası Politika 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası İlişkilere Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK221U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Hukuk 1 olarak, IV. Dönemde de “HUK222U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Hukuk 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası İktisat dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT311U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat Teorisi olarak, VI. Dönemde de “İKT308U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat Teorisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Yönetimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Kamu Maliyesi olarak, IV. Dönemde de “İŞL202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Kamu Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ303U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci olarak, VI. Dönemde de “ULİ306U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Ekonomi Politik olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Anayasa Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SİY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Balkanlar’da Siyaset olarak, VI. Dönemde de “SİY302U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Orta Doğuda Siyaset olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ305U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler olarak, VI. Dönemde de “ULİ304U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Dış Politika Analizi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Strateji ve Güvenlik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Strateji ve Güvenlik olarak, VI. Dönemde de “KÜL102U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Kültür Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SİY303U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset olarak, VI. Dönemde de “ULİ302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Örgütler olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 • Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Siyasal Hayatı dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin II. Döneminde “SİY102U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye Ekonomisi dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin IV. Döneminde “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

 

 • Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

 

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2,  Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4,  Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 

 

Share

Açıköğretim İktisat Lisans Bölümü İntibak Dersleri, aöf intibak, aöf iktisat intibak dersleri

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.

 

 • Şimdiki karşılaştıracağımız Program, İktisat Lisans Programıdır. Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), İktisat Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
 • Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik Sistem içerisinde “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “Mat106u” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 • Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

 

-          II. Dönemde “İŞL104U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Yönetim ve Organizasyon dersidir.

-          IV. Dönemde “HUK210U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan İdare Hukuku dersidir.

-          V. Dönemde “İKT303U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Matematiksel İktisat dersidir.

 

 

 • Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL107U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel İşletme olarak, II. Dönemde de “İKT102U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Proje Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi değiştirilip; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS101U” koduyla, üç ders saati olarak  “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyolojiye Giriş olarak öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Yönetim ve Organizasyon dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Düşünceler Tarihi olarak, IV. Dönemde de “İKT206U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Bilgi Sistemleri, IV. Dönemde de “KÜL202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Mikro İktisat olarak, IV. Dönemde de “İKT204U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Makro İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Vergi Sistemi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “ÇEK308U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi, VII. Dönemde de “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK209U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Anayasa Hukuku, IV. Dönemde de “HUK208U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslarası İktisat dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT311U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslarası İktisat Teorisi, VI. Dönemde de “İKT308U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslarası İktisat Politikası olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Devlet Bütçesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MLY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Devlet Bütçesi, VI. Dönemde de “İKT302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bilgi Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT307U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sanayi Ekonomisi, VI. Dönemde de “HUK108U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Devlet Bütçesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MLY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Devlet Bütçesi, VI. Dönemde de “İKT302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bilgi Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT309U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikaları, VI. Dönemde de “İKT304U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hizmetler Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Vergi Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “HUK401U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Vergi Hukuku, VIII. Dönemde de “İKT406U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Tarihi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT401U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Avrupa Birliği, VIII. Dönemde de “İKT412U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisat Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Kalkınma, VIII. Dönemde de “İKT410U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Büyüme olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Ekonomi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Ekonomi, VIII. Dönemde de “İKT408U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Ekonominin Güncel Sorunları olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 • Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

 

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Uygulamaları dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MUH201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Para Teorisi ve Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İKT305U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliye Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “MLY402U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliye Politikası dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “MLY402U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

-

 

 

 • Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

 

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2,  Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4,  Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü Yeni Dersler ve İntibak

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.

İlk karşılaştıracağımız Program, İşletme Lisans Programıdır.

 

 • Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), İşletme Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
 • Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “SOS114U” koduyla üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verilecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “Mat106u” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK212U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku 1 olarak, IV. Dönemde de “HUK212U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “FİN201” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Yönetim1 olarak, VI. Dönemde de “FİN202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Yönetim 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Stratejik Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Stratejik Yönetimi 1 olarak, VIII. Dönemde de “İŞL406U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Stratejik Yönetim 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 • Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

 

-          V. Dönemde “İŞL303U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Üretim Yönetimi dersidir.

 

 

 • Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL105U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme İlkeleri olarak, II. Dönemde de “İŞL106U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Fonksiyonları olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Uygulamaları dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL207U” koduyla, üç ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde Dönemsonu İşlemleri olarak, IV. Dönemde de “MUH208U” koduyla, üç ders saati olarak “6 krediye” karşılık gelecek şekilde Muhasebede Bilgi Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 12 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Yönetim ve Organizasyon dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL205U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Yönetimi olarak, IV. Dönemde de “PZL212U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Tedarik Zinciri Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL209U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Bilgi Sistemleri, IV. Dönemde de “KÜL202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Görsel Kültür olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Mikro İkisat olarak, IV. Dönemde de “İKT204U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Makro İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Vergi Sistemi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SOS110U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde ÖrgütseL Davranış, IV. Dönemde de “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Pazarlama Yönetimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “PZL103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Pazarlama Yönetimi olarak, VI. Dönemde de “PZL304U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Pazarlama İletişimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliyet Muhasebesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MUH301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Maliyet Muhasebesi olarak, VI. Dönemde de “MUH302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Maliyet Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Denetim ve Analiz dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL401U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Denetim olarak, VIII. Dönemde de “FİN402U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Tablolar Analizi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Kurumlar olarak, VIII. Döneminde de “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Girişimcilik dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “PZL402” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Küresel Pazarlama olarak okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslar arası İşletmecilik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İŞL301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası İşletmecilik olarak, VII. Dönemde de “İŞL201U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 • Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

 

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “HUK108U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası İşletmecilik olarak okutulacaktır.

-          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “İŞL402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası İşletmecilik olarak okutulacaktır.

 

 • Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

 

-          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2,  Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

-          Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4,  Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 

Share

kredili sisteme geçen bölümler 2012 2013 öğretim yılı ara sınav sorumluluk üniteleri ve ders kredileri

Bildiğiniz üzere açıköğretim fakültesi 2012-2013 eğitim öğretim yılında tüm bölümlerini kredili sisteme geçiriyor. Kredili sistem açıköğretim fakültesinde hangi dersleri okuyacağınızı, derslerin ara sınavlarında sorumlu olacağınız üniteleri ve ders kredi bilgilerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Bölümünüze tıklayarak bölümünüze ait açıköğretim kredili sisteme dair ders değişikliklerini görebilirsiniz.

 

 ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI  
 BANKACILIK SİGORTACILIK ÖNLİSANS PROGRAMI  
 BİLGİ YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI  
 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSAS PROGRAMI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI
DIŞ TİCARET ÖN LİSANS PROGRAMI
 EBELİK ÖNLİSANS PROGRAMI  
 ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI ÖNLİSANS PROGRAMI  
 EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
 EV İDARESİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
FELSEFE LİSANS PROGRAMI
 FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖNLİSANS PROGRAMI  
 GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖN LİSANS PROGRAMI
HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
HEMŞİRELİK ÖNLİSANS PROGRAMI
 İKTİSAT LİSANS PROGRAMI  
 İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
 İŞLETME LİSANS PROGRAMI  
 İŞLETME YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI
 KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
KİMYA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI
 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÖNLİSANS PROGRAMI  
 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMI  
 LOJİSTİK ÖNLİSANS PROFRAMI  
MALİYE LİSANS PROGRAMI
MARKA İLETİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
 MEDYA VE İLETİŞİM ÖNLİSANS PROGRAMI  
 MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASALARI ÖNLİSANS PROGRAMI  
 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖNLİSANS PROGRAMI
 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI  
 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖNLİSANS PROGRAMI  
 PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 POLİS MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI  
 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 SAĞLIK MEMURLUĞU ÖNLİSANS PROGRAMI  
 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI (2+2)  
 SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS PROGRAMI  
 SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS PROGRAMI  
 SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI  
 SPOR YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TARIM ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TARİH LİSANS PROGRAMI  
 TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI  
 ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI  
 YEREL YÖNETİMLER ÖNLİSANS PROGRAMI  
Share

Açıköğretim Fakültesi Bölümleri ve Kontenjanlar

aöf bölümlerinin kontenjanları

aöf bölümlerinin kontenjanları

YGS ve LYS sınavları tamamlandı. Her iki sınavı da tamamlayanları bir telaştır aldı yürüdü. Puanı, hali vakti yerinde olanlar Örgün Öğretime tutunurken; puanı, hali vakti sınırlı olanlar Açıköğretimin kollarına bırakacak kendini. Açıköğretimin kollarına kendini bırakan adayların pek itibar kaybettiği söylenemez. Çünkü Uzaktan Kumandalı Öğretim, tüm dünyada kabul görmüş bir eğitim yaklaşımıdır. Adayların sorumluluk payını yükselten, çalışma stratejilerinin keşfine olanak veren bir eğitim felsefesidir. Keza mezuniyetlerinin akabinde de diplomalarında, açıköğretim vurgusu olmayacak, “Anadolu Üniversitesini başarı ile tamamlamıştır.” ibaresi düşülecektir.

 •  Peki, nasıl yerleşilecektir Açıköğretim Fakültesine? Şöyle ki, kontenjan kotası olmayan bölümlerde YGS’ den alan ayrımı yapılmaksızın (YGS Sözel, YGS Eşit-Ağırlık, YGS Sayısal) en az 145 puan almak gerekir.

-          Ağırlama Hizmetleri,

-          Adalet Programı,

-          Bankacılık ve Sigortacılık Programı,

-          Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı,

-          Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı,

-          Dış Ticaret Programı,

-          Emlak ve Emlak Yönetimi Programı,

-          Ev İdaresi Programı,

-          Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Programı,

-          Halkla İlişkiler Programı,

-          İnsan Kaynakları Programı,

-          İşletme Fakültesi Programları,

-          İktisat Fakültesi Programları

-          Laborant ve Veteriner Programı,

-          Marka İletişimi Programı,

-          Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,

-          Özel Güvenlik Programı,

-          Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı,

-          Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı,

-          Sosyal Bilimler Programı,

-          Sosyal Hizmetler Programı,

-          Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı,

-          Yerel Yönetimler Programı.

 

 • İlahiyat Önlisans Programında kontenjan kotası 15000’dir. Yerleştirilmede öncelik olarak İmam Hatip Meslek Liselerine öncelik verilecektir.
 • Bilgi Yönetimi Programında kontenjan kotası 500’dür. YGS Eşit/Ağırlık’ tan 145 puan almak bu programa girmeye yetmemektedir. 2009 senesi ile en düşük puan 229 olarak kayda geçmiştir.
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Programında kontenjan kotası 2000’dir. Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı Bölümü mezunları haricinde, kız meslek liseleri ve diğer kademedeki lise mezunları giremezler. YGS Eşit/Ağırlık puanı ile öğrenci alımı olur. 2009 senesi ile en düşük puan 324 olarak kayda geçmiştir.
 • İngilizce Öğretmenliği Lisans Programına YGS Dil puanı ile öğrenci alınır. Puanlama asgari olarak 180 üzerinden üzerinden temel alır. İlk 2 yılının yüzyüze, son 2 yılının uzaktan kumandalı eğitimle sürdürüldüğü İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İzmir ve Konya’da olmak üzere,

-          2009 senesi ile Adana’da kontenjan 40 kişi olarak belirlenmiştir. En düşük puan 338 olarak kayda geçmiştir.

-          2009 senesi ile Ankara’da kontenjan 40 kişi olarak belirlemiştir. En düşük puan 339 olarak kayda geçmiştir.

-          2009 senesi ile  Edirne’de kontenjan 40 kişi olarak belirlemiştir. En düşük puan 334 olarak kayda geçmiştir.

-          2009 senesi ile Erzurum’da kontenjan 40 kişi olarak belirlemiştir. En düşük puan 334 olarak kayda geçmiştir.

-          2009 senesi ile Eskişehir’de kontenjan 250 kişi olarak belirlenmiştir. En düşük puan 335 olarak belirlenmiştir.

-          2009 senesi ile beraber Konya’da kontenjan 40 kişi olarak belirlenmiştir. En düşük puan 342 olarak belirlenmiştir.

 

 • Açıköğretim de en çok tercih edilen bölümlerden biri Açıköğretim İşletme Fakültesi kapsamına giren programlardır. Tüm YGS alanlarında (YGS Söz, YGS Eşit/Ağırlık, YGS Sayısal) alt-sınır 145 olmak üzere tüm adaylar uzaktan kumandalı eğitim felsefesine uygun olarak okuyabilir. Bu fakültenin kapsamına giren programların içeriği örgün öğretimde okutulan müfredata denk olarak hazırlanmıştır. Bu bölümü başarı ile bitiren aday tüm İşletme Fakültesi Lisans Programları Mezunlarına tanınan haklara tanınan bütün haklardan istifade edebilirler. Özel ve Kamu kuruluşlarda çalışabilirler.
Share